Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Naturvetardagarna i Uppsala - en bakgrund

Det har gått några år nu. Sedan de där höstdagarna när jag for till Uppsala för ett par avkopplande dagar med kompetensutveckling. Utflykten i fråga resulterade i mer arbete än jag någonsin kunnat föreställa mig.

För det jag mötte under dessa båda senhöstdagar i form av påståenden och attityder från ett knippe uppsalaprofessorer kom att efter en längre tid av tankesamlande utmynna i dessa två artiklar. De publicerades i ett par nummer av tidskriften Genesis - organ för den svenska skapelsetrorörelsen - vilket också framgår av formuleringarna på några ställen.

April 2011
Göran