Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt | International visitors På G

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |


Skapelsefrågan

Jag har svårt att föreställa mig att det skulle kunna finnas en större och viktigare fråga än Skapelsefrågan. Det är också just därför jag väljer att skriva den men en inledande versal, och därför den här fliken på min hemsida döljer det mest omfattande innehållet.

Frågan om vårt ursprung är en fråga som i någon mening påverkar praktiskt taget alla fasetter av det mänskliga livet - hur vi ser på kosmos, på oss själva och andra, på meningen med tillvaron, grunden för etik och moral, vilka slutledningar vi drar inom vetenskaperna, och - naturligtvis den yttersta frågan av alla - på frågan om Gud. Finns det någon Gud som skapat världen eller inte, och spelar det någon roll?

Oavsett hur man föredrar att besvara den frågan så har ursprungsfrågan påverkat, påverkar och kommer framgent att påverka tidens idéströmningar, och därmed själva världshistoriens förlopp.

Förmodligen är det därför jag valt att engagera mig i den, eller - kanske snarare - därför jag inte lyckats förmå mig att lägga den åt sidan. En sak har jag lärt mig: det finns inte något effektivare sätt att väcka dunkla andar till liv hos annars timida biologer (och för den skull även liberala teologer) än att kritisera utvecklingsläran med rationella argument.

Hade jag haft omgivningens instämmande nickar som prioritet nummer ett så kunde jag utan vidare ha smekt etablissemanget inom både vetenskaps- och kyrkosamfund medhårs och accepterat evolutionen som Guds skapelsemetod och behållit eventuella tvivelsmål för mig själv inom en liten prydlig privatreligiös bubbla.

Men nu finns det något annat som driver oss evolutionskritiker att envist sticka ut hakan i tid och otid, och det är insikten att det makroevolutionära tankebygget är en koloss på lerfötter. Och därtill den fasta övertygelsen om att när intuition och förnuft bildar ackord så är det ett osvikligt tecken på att man är sanningen på spåret. Då väger obehaget av att bli beskylld för att vara både obildad och religiös fanatiker tämligen lätt, och blir till och med något som man med tiden vänjer sig vid och närmast finner en smula intressant och roande.

Om nu någon tror att jag försöker utmåla mig som någon sorts modern martyr, så är det vare sig avsikten eller fallet. Jag gör mig snarare till tolk för en idag tämligen utbredd evolutionsskepticism som uppstått som en reaktion på neodarwinismens kaxiga anspråk på att besitta den enda rätta världsuppfattningen och äga permanent tolkningsföreträde. Det må vara sant att skapelse/designteori ännu inte utgör huvudfåran inom biologisk teori, men Rom byggdes inte heller på en dag, och jag, och många med mig, hyser gott hopp om att det till slut kommer att visa sig vara de bästa argumenten och inte den tomma retoriken som kommer att väga tyngst även när det gäller Ursprungsfrågan.

Under vinjettbilden här ovanför hittar du sju olika rubriker. Några av dem är mer genomarbetade än andra, men får jag leva och ha hälsan kommer sidans innehåll att fyllas på efterhand i mån av tid, inspiration och adrenalinkoncentration.

Du är välkommen att botanisera bland texterna. Känn dig fri att skriva ut och använda tankar och argument i vilka sammanhang du önskar. Det jag skriver är ändå en slags personlig syntes av tankar jag själv hämtat från en mängd forskare och författare långt mer kunniga och kompetenta än jag. Betrakta det som mitt personliga försök att återge ett brett kunskapsområde utifrån mina egna utbildningsmässiga och erfarenhetsmässiga förutsättningar. Ta fasta på det som verkar relevant, fundera vidare på det som verkar tänkvärt och strunta blankt i resten. Om du finner det berikande eller om du vill ställa någon fråga så använd gärna kontaktlänken längst upp till höger. Men vill du bara vara oartig i största allmänhet så gör dig inte besvär - jag kommer ändå bara att le och deleta ;).


Februari 2011

Göran Schmidt
[Till överst på sidan]