Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt International visitors

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Om mina recensioner

Under den här fliken hoppas jag framöver kunna publicera recensioner av intressanta böcker, artiklar, föreläsningar och annat som jag råkar på. Jag hoppas på din förståelse för den ringa begynnelsen.

Det första bidraget - i praktiken uppdelat på två artiklar - är från 2002, men till innehållet minst lika aktuellt idag.

Det andra - Evolutionsteorin och tidsandan tycker jag själv återger ett perspektiv på vår egen samtid som var och en borde känna till. Tycker du att det verkar läsvärt så tipsa gärna vänner och bekanta.

Och vad som kommer därnäst - ja det får vi se!

April 2011
Göran