Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt International visitors

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Om mina artiklar och debatter

De senaste tio åren har det blivit så att jag skrivit en del inom området skapelse-evolution. I vanliga fall får jag nog av datorbrus på jobbet, så tröskeln brukar vara hög till att slå på databurken när jag kommit hem på eftermiddagarna. Men det finns undantag från den regeln. Det handlar om tillfällen då jag blivit så upprörd av något jag läst eller hört att jag varit tvungen att avreagera mig genom att skriva. Sådana perioder blir jag själv förvånad över vilken energi som rinner till, och min kära fru har med åren vant sig vid att jag då stundtals är mentalt ganska frånvarande.

Som kommer att framgå om du klickar lite i länkskafferiet till höger så har det snarare varit regel än undantag att mina insändare har refuserats av de tidningar som jag skickat in dem till, men tack vare den här hemsidan så har jag nu möjlighet att publicera dem på egen hand. Inte för att jag inbillar mig att någon skulle sitta och plöja alla mina artiklar, men ändå.

Jag brukar bli lite extra taggad när jag upptäcker att folk misstolkar eller skruvar till vad jag säger eller skriver, så att uppmärksamheten flyttas från det jag faktiskt sagt till sådant som inte har med sakfrågan att göra. Eller när man inte kan skilja på sak och person. Så har till exempel varit fallet vid åtminstone tre tillfällen som du kan hitta i listan: 2006/Forskning och Framsteg, 2002-2007/Debatten i Biologen, 2011/Evolutionsteori.se/Emil Karlsson och 2014-2015/Erkell.

Man har länge tjatat på mig i samband med mina föreläsningar att jag borde skriva en bok, och jag har alltid svarat att "vi får väl se". Även min fru har stämt in i kören, men det har inte blivit av fast jag gjort ett par trevande försök. Jag börjar väl med att fylla på rubrikerna på hemsidan, så får vi se var det hela slutar.

Om mina artiklar kan bidra till att evolutionsteorin får den genomlysning den förtjänar så har jag nått mitt mål med den här rubriken. Men innan dess misstänker jag att det lär bli ytterligare ett antal timmar i skärmljuset och -bruset...

För tillfället har jag ett projekt som ligger på lut, men som jag ännu inte hunnit ta itu med, och det är en genomgång av frågan om livets ursprung. Förhoppningsvis kommer den blivande artikeln att kunna balansera upp den bild som skolans läromedel förmedlar i denna viktiga fråga. Det blir en utmaning att göra det på ett sätt som är begripligt för de flesta läsare, men jag har tro för att det kommer att gå bra.

I skrivande stund (juli 2015) debatterar jag med Lars Johan Erkell - en universitetslektor i zoologi verksam vid Göteborgs universitet, och som för övrigt varit flitig besökare på mina föredrag de senaste åren. Erkell har författat en rad publikationer som berör ursprungsfrågorna ur ett skapelsekritiskt perspektiv. Där finns både ett och annat att kommentera. Du hittar debatten under rubriken 2014-2018 härintill.


Juli 2015
Göran


[Till överst på sidan]