Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt International visitors

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Artiklar

De senaste åren har det blivit så att jag skrivit en del inom området skapelse-evolution. Förr i tiden hade jag nog av datorbrus på jobbet och brukade undvika datorburken när jag kom hem på eftermiddagarna. Men det fanns undantag från den regeln. Det handlade om tillfällen då jag blivit så upprörd av något jag läst eller hört att jag var tvungen att avreagera mig genom att skriva. Sådana perioder blir jag själv förvånad över vilken energi som rinner till, och min kära fru har med åren vant sig vid att jag då stundtals är mentalt ganska frånvarande. Som pensionär sedan ett antal år har det blivit desto fler timmar, i synnerhet sedan jag blev redaktör för Genesismagasinet och den ende pensionären i redaktionen med oändliga tidsresurser att ösa ur.

Man har länge tjatat på mig i samband med mina föreläsningar att jag borde skriva en bok, och jag har alltid svarat att "vi får väl se". Även min fru har stämt in i kören, men det har inte blivit av fast jag gjort ett par trevande försök. I nuläget skulle det nog räcka till flera böcker, vid sidan av de jag hittills (2022) har medverkat som medförfattare i. Vi får se vad som händer om jag får ha hälsan och livet i behåll.

Det som driver mig är att evolutionsteorin måste få den genomlysning den förtjänar och att argumenten för en skapare måste synliggöras för Sveriges folk, i synnerhet den unga generationen. Det är tillräckligt många generationer av ungdomar som undanhållits sanningen om verkligheten och förblindats av naturalismens och ateismens tomma spekulationer.

Jag vill också ge cred till Jörgen Lundin, vår grymme layoutare för Genesismagasinet. Många av mina artiklar är förhöjda av hans fantastiska illustrationer.
[Till överst på sidan]

Copyright © 2022 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund