Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Livets uppkomst

Livets uppkomst är ett mysterium. Det vill säga om man är begränsad till naturens kemiska och fysikaliska lagar. Och det är så man försöker förklara det i skolans läroböcker och i andra media. Det intryck en elev bär med sig efter att ha gått ut gymnasiet eller högskolan är att forskarna har ganska bra koll på hur det egentligen gick till när livet uppstod, men att det återstår många detaljer att utröna.


Den bilden är katastrofalt missvisande. Det behövs inte mer än en titt på fundamental gymnasiekemi och grundläggande matematisk statistik i kombination med ett normalt sinne för logik för att inse det. Men först måste någon uppmärksamma de viktiga perspektiven genom att belysa dem från ett annat håll än de vanligen presenteras för elever och allmänhet. Det är det jag gör i de här artiklarna. Läs dem noga. Det kommer att revolutionera din syn på frågan varifrån livet ursprungligen kom.

  • Abiogenes - Millers försök
  • Kreationismen och idén om abiogenes
  • Kiralitetsproblemet
  • Liv på laboratoriet
  • Liv - vad är det?
  • Livets uppkomst
  • Livets ursprung i ett historiskt perspektiv
  • Om system och design
  • Vad är liv?