Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Skapelseargument

Det finns en vanföreställning att vi som tror på Gud som skaparen bara har en massa evolutionskritik att komma med, men det är så fel det kan bli. Framför allt handlar det om ett positivt case med en rad tunga argument för en Skapare. Ett urval av dem hittar du här nedan. Artiklarna har tidigare varit publicerade i magasinet Genesis nr 3-2019.

 • Argument 1: Gud finns!
 • Argument 2: Livet
 • Argument 3: Livets uppkomst
 • Argument 4: Jordens arter tycks ha uppstått samtidigt och nyligen
 • Argument 4: Livets information
 • Argument 6: Mutationer
 • Argument 7: Det naturliga urvalet
 • Argument 8: Fossilens mönster
 • Argument 9: Färska fossil
 • Argument 10: Språkens uppkomst
 • ...

 • Om system och design
 • Några vanliga argumentationsfel och hur du avslöjar dem
 • Om att dela sin skapelsetro med andra utan att vara expert
 • Universums finjustering - svår att förklara
 • Universums skönhet