Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar | Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Människan

Är människan en evolverad apliknande varelse som gradvis under miljoner år blivit blivit allt intelligentare, unik i den levande världen i samma bemärkelse som en makrill eller fiskmås är det. Eller är hon skapad av Gud till att inte bara vara unik i anatomin i förhållande till andra levande varelser utan dessutom skapad till att råda över och förvalta jorden i egenskap av Guds avbild i andligt avseende? Jag skulle säga att den tillgängliga evidensen pekar med hela handen mot det senare. Det är två väsensskilda perspektiv. Båda kan omöjligen vara sanna. Tro inte dem som påstår någonting sådant även om de råkar vara kända och låter belästa och förnuftiga. De kan mycket väl vara bådadera i andra sammanhang, men inte i fråga om det här.

 • BCI - vad är det?
 • Den unika människan 1
 • Den unika människan 2
 • Hjärnan genom evolutionisters glasögon
 • Intelligens och genetik
 • Intelligens - vad är det egentligen?
 • Jordens befolkning
 • Likheter mellan människor och djur
 • Mitokondriska Eva
 • Människor och andra hominider i ett bibliskt perspektiv
 • Människor på zoo
 • Människovärde - ett slitet begrepp
 • Mänsklighetens nya historia - Y-kromosomens budskap
 • Om människosynen
 • Språkens uppkomst
 • Transhumanism - vad är det?
 • Y-kromosom-Adam