Göran Schmidts hemsida


Main menu:

Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling


Välkommen till månadens reflektion!

Facebook och bloggande är populärt och har säkert sina poänger för många, men själv anser jag mig inte ha varken tid, lust eller behov av att ägna webben så mycket tid och uppmärksamhet.
Men att en gång i månaden sätta mig ner och samla tankar och erfarenheter, det passar mig bättre. Och det är just detta som är min föresats nu i början av nådens år 2011.
Med tiden kommer högerkolumnen förhoppningsvis att fyllas på med reflektioner av olika slag. Så är i alla fall tanken. Hur det blir i praktiken, ja det får vi ju se...

Januari 2011
Göran