Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt På G

I begynnelsen

Annat

Om du skulle fråga varför jag är så säker på att Gud finns, så förväntar du dig sannolikt - i synnerhet om du tagit del av mina diskussioner (oftast dispyter) med så kallade "humanister" - att jag skulle argumentera för Guds existens utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Och det gör jag mer än gärna i de sammanhangen. Men när det handlar om dialogen med människor som uppriktigt söker svar på frågan om Guds existens (för den tycks de flesta "humanister" tragiskt nog genuint ointresserade av), så blir mitt svar ett helt annat. Jag försöker förmedla det under rubriken Finns Gud? härintill.