Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt På G

I begynnelsen

Tro och vetande

Under den här rubriken finns ett par artiklar som berör kopplingen mellan den kristna skapelsesynen och gudsbilden, två begrepp som hör intimt samman.

Artikeln "Varför så många upprörda känslor" är en sammanfattning av ett föredrag jag höll vid Skapelsekonferensen i Göteborg 2009. Jag valde rubriken eftersom jag hade reflekterat en tid över hur det kan komma sig att evolutionskritik väcker så mycket upprörda känslor.

Den andra artikeln är ett meningsutbyte med Stefan Edman, välkänd miljövän och författare. Och därtill kristen. Vi delar den kristna tron, men har skilda uppfattningar om skapelsen. Det första är viktigare än det senare, men det senare är långtifrån oviktigt, därav diskussionen.

Och det senaste bidraget "Evolutionen och Gud" är en replik på en insändare i tidningen Dagen i slutet av februari 2012.