Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

I begynnelsen

Evolutionen och Gud
Artikeln i pdf-format

Göran Schmidt mars 2012


Om någon skulle ha missat det, så är jag djupt kritisk mot evolutionsteorin därför att det finns tunga vetenskapliga skäl till att vara det. Dessa redovisar jag under fliken "Skapelsefrågan".

Av samma anledning har jag i konsekvensens namn inget annat val än att vara lika kritisk mot medkristna som propagerar för evolutionen som Guds skapelsemetod, även om jag inser att de har det goda uppsåtet att skydda kristenheten från fundamentalistisk extremism. Men jag är ingen religiös extremist. Jag är bara sakligt kritisk mot en obevisad hypotes och en kristen som inte har några problem med att tro på en Gud med den reella makt att skapa som Bibeln tillskriver Honom.

Detta som en bakgrund till den insändare i tidningen Dagen som jag och Rolf Lampa formulerade en av de sista dagarna i februari.
Vill du läsa artikeln vi reagerade på som bakgrund så finns den här.Jo, evolutionsteorin uttalar sig om Gud!

Ibstedt, Kronhamn och Sääf slår under rubriken "Evolutionsteorin uttalar sig inte om Gud" ett slag för kristen evolutionism i sitt debattinlägg i Dagen 24/2. Det är synd, för den materialistiska förklaringsmodellen för livet och dess mångfald behöver inte draghjälp från troende - den kommer säkert att stå sig ändå. Den fanns formulerad två tusen år före Darwin i syfte att förklara världen, och är därför lika existentiellt laddad som den bibliska skapelsetron. Det faktum att "humanister" och andra kristendomsmotståndare utnyttjar evolutionsteorin som ett av sina främsta slagträn i polemiken mot troende understryker bara hur central ursprungsfrågan är. Evolutionsteorin uttalar sig visst om Gud!

Evolutionskritiken har inget att göra med bristande ärlighet eller vetenskaplig integritet hos dem som är anhängare av evolutionen, vilket artikelförfattarna antyder. Den består i att naturens strukturer och mönster bättre harmonierar med en värld skapad av Gud än med en gradvis utveckling från bakterie till människa. Olika premisser leder till olika slutsatser utifrån samma data. Ingen kristen biolog, genetiker eller fysiker skulle behöva liera sig med den världsåskådning som under hela mänsklighetens historia stått som motståndare till trons folk. Argumenten för en biblisk skapelsetro är starkare än någonsin och håller för naturvetare inom alla discipliner - såvida man är beredd att beakta dem.

Det må låta övertygande att nåden i Kristus är viktigare än hur Gud skapade, men resonemanget är bedrägligt. Kristnas accepterande av evolutionen som Guds skapelsemetod leder oundvikligen till en inkonsekvent bibelsyn, människosyn och Gudsbild. Ett faktum som bidragit till kristendomens kräftgång i västvärlden under det senaste århundradet. Den kyrka som bekänner sin tro på en Herre som i ett ögonblick skapade vin av vatten, men som inte vågar stå för att Han i begynnelsen lika mirakulöst hade makt att skapa de olika grundslagen av levande varelser genom sitt Ord, är knappast värd att ta på allvar. En konsekvent och hållbar kristen världsåskådning inbegriper en Gud som inte är slav under den tid Han själv skapat.

Så vad 2000-talets kristenhet behöver är inte fler kompromisser med materialismens världsåskådning, utan i stället fler modiga och pålästa kristna som vågar ifrågasätta dess "sanningar" och som är beredda att ta de svåra diskussionerna i kafferummen och på personalfesterna, och att betala det pris som det innebär att gå mot tankeströmmen i ursprungsfrågan.

Vi menar att ett rakt och frimodigt budskap om skapelsen och syndafallet som reella historiska händelser är en grundläggande men försummad del av evangeliet, och en av nycklarna till den folkväckelse som vi så väl behöver.

Göran Schmidt, skolledare

Rolf Lampa, Ordförande i föreningen Genesis


[Till överst på sidan]