Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt På G

I begynnelsen

Material

Kanske har du, i gott sällskap med många andra, någon gång föresatt dig att läsa Bibeln från pärm till pärm. Till en början gick det kanske bra, men efter några veckor och en bit in i tredje Moseboken började det ta emot. Och så hamnade Bibeln på hyllan och blev liggande där.

Eller så tillhör du den skara som bara brukar läsa i det Nya Testamentet och några utvalda ställen i det Gamla, som t ex Psalmerna eller Ordspråksboken, men det är en alltför hög tröskel att ta itu med de mer svårtillgängliga bibelböckerna.

Då vill jag utmana dig att komma vidare i läsningen av denna fascinerande bok. I dagens läge behöver man inte läsa teologi eller köpa dyra uppslagsverk för att få besvärliga bibelsammanhang förklarade - det räcker att knappa in www.bibeln.se eller www.bible.com på datorn, så finns svaren inom räckhåll.

Och som ett stöd för minnet kanske min lilla bibelöversikt kan få komma till användning. Jag har gjort en engelskspråkig variant också, för den som inte förstår vad jag skriver här...

Lycka till!