Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

I begynnelsen

Bibelläsningsöversikt

- eller -

"Världens friaste bibelläsningsplan"

Den här rubriken är, som du kommer att upptäcka, typiskt "Göteborgsk". Det hela handlar nämligen om en bibelläsningsplan som inte alls är någon plan.

Som du kanske vet finns det mängder av bibelläsningsplaner att köpa eller hämta på nätet, och de är säkert både genomtänkta och bra. Det är bara det att jag själv aldrig lyckats vara så disciplinerad när det gäller bibelläsningen att jag skulle klara att följa någon sådan en längre tid än på sin höjd någon vecka. Genetiskt eller miljöbetingat - ingen aning. Jag tror att det har att göra med mitt djupt rotade irrationella motstånd mot att studera Skaparens vägar på samma sätt som man studerar hållfasthetslära, näringslära eller företagsekonomi.

Men min erfarenhet är att näringslära och bibelläsning har likheter. Det finns avsnitt i Bibeln som är som snabba kolhydrater - jag tänker på bibelböcker som Första Moseboken, Psaltaren, evangelierna (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) och Apostlagärningarna. De går fort att läsa och man tror sig begripa vad man läser. Och sedan finns det andra som nästan bara tycks innehålla kostfibrer, som Tredje Moseboken, Jeremia, Hesekiel med flera. Man läser, men tycker att man inte kan tillgodogöra sig annat än små glimtar här och där - resten är obegripligt eller svårsmält ur andra aspekter.

Men precis som kostfibrerna är betydelsefulla för matspjälkningen, trots - eller i praktiken tack vare - att de passerar rakt igenom mag-tarmkanalen och åter ut i det fria, så är det min erfarenhet att det är bra med en balans även när det gäller den andliga kosten. Min bibelläsningsplan uppmärksammar efter hand bibelläsaren på att det finns fiberrika vita fläckar som pockar på att erövras.

Dessutom fungerar jag personligen bäst under frihetens skolplikt, där jag själv får välja vad jag vill läsa. Och inget hindrar ju för övrigt att man läser om avsnitt som redan är lästa och färdigmarkerade. Det bestämmer man ju helt själv, det finns dessbättre ingen lärare som kan lägga sig i den saken.

Så - kort sagt - lycka till med din bibliska provianteringsrunda. Smaklig måltid!

Klicka på pdf-ikonen här nedanför för att ladda hem min bibelläsningsöversikt. Jag hoppas att du ska få lika stor nytta av den som jag fått!

Bibelläsningsöversikten i pdf-format

här kan den se ut efter en tids bibelläsning (bara ett exempel, alltså)!
[Till överst på sidan]