Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Debatten i Biologen - en bakgrund

Under en hel del år var jag medlem i Biologilärarnas förening. Precis som namnet antyder var och är det en organisation av biologilärare som anordnar trevliga exkursioner och föreläsningar inom det biologiska området. Organisationen är uppdelad i ett antal så kallade kretsar, varav jag tillhörde Göteborgskretsen. Jag skriver "tillhörde" för jag gör det inte längre. Om det inte hade inträffaten liten "incident" så hade jag säkert varit både med och engagerad än i dag, eftersom biologin fortfarande är min passion (även om jag numera arbetar som skolledare).

Men det hände en sak. Och det hela började i nådens år 2002.
Vid årsmötet det året beslutades det att vi skulle genomföra en exkursion till Rörö i Göteborgs norra skärgård. Eftersom det var bekant för många i den församlade skaran att jag hade "rötter" därute, så föll det sig naturligt att jag skulle ta huvudansvaret för att arrangera exkursionen. Och så blev det. Vi fick en solig, om än något blåsig majdag därute i den tid då triften blommade som intensivast.

Ordförande i föreningen vid den här tiden var en gammal kollega till mig vid namn Clas Olander, som numera doktorerat i pedagogik vid Göteborgs universitet med fokus på elevers förståelse av evolutionen. Han frågade mig mot slutet av dagen om jag möjligtvis kunde tänka mig att tillsammans med en lärarkollega från en annan skola skriva ett litet referat av dagen, vilket jag tyckte skulle vara roligt. Referatet skulle komma väl till pass, eftersom det fallit på Västra kretsens lott att ansvara för den kommande höstens nummer av föreningens tidskrift Biologen. Och då skulle vår exkursion speglas. Nu nämnde Clas att detta nummer av Biologen skulle ha temat "Evolution". Sannolikt för att Clas vid denna tid börjat intressera sig för evolutionsundervisning och hade gjort vissa inledande studier i sina egna klasser.

När vi satt i bilen hem fick jag ett plöstligt infall: "-Du Clas, skulle inte jag kunna skriva några rader för att utifrån mitt perspektiv då?" Clas visste ju att jag inte var helt med på evolutionståget, om man säger så. Lite halvt överraskande svarade Clas att "Jovisst, det skulle ju vara trevligt". Och på den vägen blev det. Jag skrev ihop en liten exkursionsrapport och de sista skälvande minuterna före manusstopp så skickade jag dessutom iväg en artikel med den rättframma rubriken "I huvudet på en kreationist".

Inte visste jag att den där timman framför datorn en sen kväll i augusti skulle generera veckor av arbete. Men också innebära en oerhört intressant och lärorik period av mitt liv. För Clas mejlade mig och skrev att båda artiklarna skulle komma med i nr 3-02.

Eftersom jag bättre än Clas visste hur känslig frågan är så skickade jag honom ett mejl med följande lydelse:

"Hej Clas! Hoppas allt är väl. Det var kul att det fanns plats för min artikel i Biologen. Hoppas inte att Du får en massa negativ kritik bara för att jag sticker ut näsan... Du får väl hänvisa eventuella kritiker till mig i så fall, så skall jag försöka svara dem i all saklighet. Du får gärna ge dem min mailadress. (Och det gäller kanske också en och annan positiv röst - vem vet?). /Göran"

Clas svarade:

"Ett av skälen till att skriva artiklar är väl att få möjlighet att diskutera, den möjligheten ska alla ha, så den ev. kritiken tar jag lätt på. /Clas"

Så långt kändes det bra.

Nästa gång jag träffade Clas var någon månad senare i samband med en kurs anordnad av Biologilärarnas förening. Jag tyckte att Clas såg en aning blek och besvärad ut, så jag frågade honom rakt ut om han hade fått problem på grund av min artikel (inte den om Röröexkursionen). Han svarade att "-Ja, det blir visst någon som kommer att skriva något i nästa nummer".

Clas hade uppenbarligen fått problem.

Och jag är som sagt inte med i föreningen idag.

Efter ett par omgångar med meningsutbyten skrev nämligen Dan Larhammar, Per Kornhall och Biologens dåvarande ordförande Christina Broman och föreningens "arbetsutskott" var sina inlägg "in concert" i nummer 3-03 av Biologen.

Per Kornhall, då doktorand i systematisk botanik och tidigare lärare på Livets ords skola, skrev en artikel med rubriken "I huvudet på en före detta kreationist". Tyvärr samtyckte Per Kornhall inte till länkning av sin artikel i ett tidigt skede, så jag har valt att inte ha med den här på min hemsida. Så mycket kan jag säga, att om skapelsetroargumenten formulerats så som Kornhall återger dem, så hade jag också övergett skapelsetron för länge sedan!

I förordet skrev Christina Broman, dåvarande ordförande i Biologilärarnas Förening bland annat följande:

"Evolution är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet i de senaste numren av Biologen alltsedan Göran Schmidt skrev artikeln om kreationism. I detta nummer kommer Dan Larhammars svar på Schmidts senaste inlägg. Våra artiklar brukar inte ha någon omfattande litteraturlista men den här gången är en sådan befogad.
Läsare har frågat mig hur vi kunde ta in en artikel om kreationism i Biologen. Mitt svar har varit att alla lärare kan träffa elever, som tillhör ett trossamfund som hävdar kreationistiska idéer och som har svårt att skilja på sin tro och den naturvetenskapligt grundade världsbild som eleverna ska tillägna sig i skolan. När man möter dessa elever kan det vara bra att veta vad eleverna fått för argument. För er som inte läser Dagens Nyheter kan det vara roligt att veta att vår debatt uppmärksammats på Vetenskapssidan i DN."

Och på sidan 28 skrev Arbetsutskottet i Biologilärarnas förening en "Redaktionell kommentar" som löd:

"Biologen nummer 3 förra året samt 1 och 2 i år har haft flera artiklar om kreationism. Vi trodde att Göran Schmidts egendomliga och obiologiska sätt att argumentera i sig var tillräckligt för att avslöja vad kreationism är och att det inte håller. Dan Larhammar återkommer i detta nummer av Biologen med en artikel som punkt för punkt visar hur fel Göran Schmidt har. Hur ohållbart kreationistiskt tänkande är, även på det molekylära planet. Därmed är debatten om kreationism avslutad för Biologens del."

Ingen av personerna i fråga hade vare sig ringt upp mig eller skickat något e-postmeddelande under den här perioden. Så där skulle säkert aldrig en aktiv och engagerad medlem behandlas - om det nu inte vore för att det handlade om en kreationist. Då finns det inget behov av att ta till artighetsfraser inte! Tänk vad några rader evolutionskritik kan ställa till.
Mitt avskedsbrev till medlemmarna i västra kretsen av Biologilärarnas förening hittar du via en separat länk i högermarginalen, eller direkt här.

Välkommen att ta del av debatten! Du hittar den via länkarna till höger i ordning uppifrån och ner.

(Och skulle du vara intresserad av att läsa den nämnda exkursionsrapporten från Rörö så finner du den via den här länken).
[Till överst på sidan]