Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Recension i Världen Idag 30 jan 2021

Idag kom den första bokrecensionen. Det var Olof Edsinger som författat den till tidningen Världen Idag. Du hittar den här (givetvis med Världen Idags goda minne).


För dig som inte känner till Olof Edsinger så är han generalsekreterare för Svenska Evangeliska alliansen, SEA. Man skulle kunna säga att han är spindeln i ett nätverk för det som brukar kallas evangelikal teologi i Sverige. Olof är en välkommen och frimodig röst inom kristen teologi eftersom han inte är rädd för att ta upp även politiskt känsliga frågor som feminism och hbtq.

Vilka är då mina egna reflektioner efter att ha läst recensionen? Inte så mycket faktiskt. På en halvsida går det naturligtvis inte att göra någon mer omfattande analys. Tre citat ur recensionen vill jag i alla fall säga några ord om:

”[F]örfattarnas olikheter handlar [inte bara] om sättet att värdera bevisen, utan lika mycket deras olika sätt att nalkas frågorna som helhet.”
Det här är en helt korrekt analys av Olof. Det som skiljer oss författare åt är dels hur vårt förtroende för Bibeln som Guds Ord yttrar sig, och dels hur objektiv och trovärdig vi anser att den sekulära synen på vårt ursprung är. Den som läst boken vet att jag hävdar att texterna i 1 Mos 1-11 formulerats med den uttalade avsikten att betona deras historiska relevans och att det först är när vetenskapliga observationer filtrerats genom glasögon färgade av naturalistisk filosofi som de kan åberopas som evidens för evolution. I fråga om bådadera går våra meningar mer eller mindre isär.

Om det är något jag saknar är det väl den mer ingående diskussionen gällande de naturvetenskapliga frågorna. Särskilt i Schmidts och Renards texter finns ett antal sådana exempel, men när man kommer till Gunther är det mer övergripande perspektiv som står i fokus.
Tyvärr förväxlar Sebastian här Krister Renard med Sebastian Ibstedt. Förutom jag själv är det i princip bara Sebastian som diskuterar evidensen för evolutionsteorin, även om jag i en annan flik påtalat att han undviker att diskutera de verkligt centrala frågorna om teorins trovärdighet. Lars Gunther å sin sida tar evolutionen för given och ersätter sakfrågan med en lång motivering varför bibelläsaren inte ska tillskriva bibeltexterna någon historisk relevans, och kryddar sin utläggning med sedvanlig antikreationistisk retorik. Själv kan jag tycka att det är överdrivet artigt av Olof att kalla det ”övergripande perspektiv”, men det är ju upp till läsaren att avgöra.

Mina starkaste sympatier landar i mitten av det aktuella spektrat, men mitt råd är att läsa boken med ett så öppet sinne som möjligt. Det förtjänar den.
Tyvärr medgav väl inte det begränsade utrymmet Olof att redovisa sina skäl till varför han landar där han gör, det vill säga någonstans i trakten mellan Kristers gammaljordskreationism och Sebastians ID-vänliga teistiska evolutionism (som är en motsägelse i sig). Själv kan jag inte visualisera vad som döljer sig i detta gränsland. Förhoppningsvis kan han förtydliga den saken i framtida skriverier. Det vill säga om han vågar ge sig längre in även i den minerade skapelsefrågan, en fråga som är betydligt känsligare i kristna led än de om feminism och hbtq, därför att den till skillnad från dem inte behandlar ting i avgränsningen mellan kristendom och världen utan skär rakt igenom kristendomens centralpunkt – den om hur vi som Guds folk ska förhålla oss till Guds Ords trovärdighet. Oavsett vilket - Olofs slutkläm tål att upprepas – Läs boken med öppet sinne!


Copyright © 2021 Göran Schmidt

Template design by Andreas Viklund