Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Diskussionen på Forskning och Framstegs hemsida

Av en ren händelse satte jag mig en kväll i maj 2006 och googlade på mitt eget namn och hittade ett inlägg på tidskriften Forskning och Framstegs hemsida. Skribenten var en lärare vid en gymnasieskola i Uddevalla, där jag varit och haft föredrag på inbjudan av den kristna skolgruppen på skolan någon månad tidigare. Föredraget låg vid sidan av ordinarie lektionstid och var helt frivilligt för eleverna. Det var ganska likt det du hittar under rubriken "Tre goda skäl" ovan. Jag såg att några personer redan besvarat insändaren, men tyckte ändå att jag borde bemöta synpunkterna, vilket jag gjorde. Av tidsskäl hann jag inte fullborda artikelväxlingen, så läraren, redaktören och någon annan skribent fick till synes "sista ordet", men får jag tid framöver så ska jag givetvis ta en stund och bemöta även dessa synpunkter...

Länken till åsiktsutbytet hittar du här eller genom att klicka på rubriken.