Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Juni 2020

Bild av Keli Black från Pixabay

Klockan är 23:43 den tjugonde juni och exakt NU vänder det. Det är årets längsta och ljusaste dag när jag börjar skriva den här reflektionen. Men det är mörkt ändå.

Dels för att åskmolnen hopat sig på himlen. Men också för att frågan osökt tränger sig på…

Vad är det som håller på att hända med vår värld?

Pandemi, börskrascher, rasoroligheter, monumentskändningar, fake news, barn som inte vet om de är killar eller tjejer, cyberattacker, pedofilhärvor, eskalerande gängkriminalitet, drastiskt ökande brott i nära relationer, naturkatastrofer…

Hur stoppar man en lavin?

***

Klockan är 08:14 den tjugoförsta juni, och exakt NU råkar jag i min dagliga bibelläsning hamna i 2 Krön 15: 5-6:

”Under de tiderna fanns det ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla som bodde här i länderna. Folk drabbade samman med folk och stad med stad, för Gud förvirrade dem med all slags nöd.”
Troligen var det inte bara för att det råkade vara årets kortaste natt som jag kopplar samman de här bibelversarna med det som fanns i mitt huvud när jag gick och lade mig för några timmar sedan. Situationen i Israel på kung Asas tid verkar tämligen lik den vi upplever idag, nästan 3 000 år senare: otrygghet ute och otrygghet inne, förvirring, olika slags mänskliga sammandrabbningar.


Det var Gud som förvirrade dem, står det i texten.

Aha, tänker någon, det var väl det jag misstänkte, det är Guds fel alltihop.

Nix, det var Gud som lät det som blivit sått bära sin frukt. Gud tillåter det onda, men aldrig utan en god avsikt. Det framgår av verserna innan:

”En lång tid levde Israel utan den sanne Guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Men i sin nöd omvände de sig till HERREN, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem.” (v. 3-4)
Här har vi både roten till våra problem och deras lösning.


Problemet: vi har låtit laglösheten ta över. Vi kastade Tillverkarens manual i papperskorgen och fantiserade ihop våra egna som vi tyckte kändes bekvämare och bättre, och nu sitter vi där med all trasighet och skyller på Tillverkaren.

Lösningen: att omvända oss till vår Tillverkare, HERREN, Israels Gud, och att söka honom uppriktigt, hans lagar, hans principer, hans värderingar, hans oändliga och tidlösa visdom!

Så politiskt inkorrekt. Så världsfrånvänt. Så banalt.

Ja, kanske det, men om en relation med universums Skapare och Herre var lösningen för tre millennier sedan kan det mycket väl vara det även nu. Och om vi inte väljer att utforska den möjligheten vågar jag inte ens tänka på var det ska sluta. Dessvärre har jag läst min Bibel tillräckligt för att inse att alternativet är en mycket handlingskraftig och karismatisk ledare som skapar ordning och reda…

Mer behöver knappast sägas.

https://youtu.be/0jn14T9Nass.

Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan