Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

November 2022

Jag läste en mycket intressant bok den här månaden. Den heter ”Kristenhetens slut som västerlandets kulturbärare” av en fransk författarinna vid namn Chantal Delsol, professor emerita i praktisk filosofi (typ). Jag fick tipset av Håkan Söderström som i dagarna översatt den till svenska. Jag är annars en sån där nörd som, vid sidan av Bibeln, nästan bara läser böcker med naturvetenskaplig anknytning.

Anledningen till att Håkan tipsade mig var att jag hade tangerat frågan om vart samhället och vetenskapen är på väg i den senaste av mina artiklar i tidningen Världen Idag. Jag skrev där att jag har på känn att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha en världsreligion präglad av naturmagi, och motiverade det med de tendenser som finns inom modern evolutionsbiologi att spekulera om att naturen har självskapande egenskaper, som till exempel ”självorganisation”.

Det var nämligen bland annat just detta som boken av Delsol handlar om. Att mycket tyder på att västerlandet är på väg tillbaka in i den hedniska, förkristna föreställningsvärld och den allmänna moralsyn som präglade det romerska riket innan kristendomens ankomst. Hon beskriver hur det idag inte längre är kyrkans utan befolkningens trosföreställningar och värderingar som via de demokratiska processerna styr statens lagstiftning. Och eftersom de trosföreställningar som idag fått ett allt större inflytande över både lekmän och forskare i många avseenden liknar de som präglade romartiden så får det konsekvenser för samhället.

Det måste väl vara bra – varför skulle en majoritet bestående av sekulariserade människor tvingas inordna sig under lagar som formulerats av en kristen minoritet som dessutom blir allt mindre till numerären? Det är en bra fråga, men som kanske inte har ett lika självklart svar som man först skulle tro. För om det man tror på formar ens moral, och majoritetens moralsyn påverkar lagstiftningen så vill det till att det man tror på är sant.

Jag har skrivit en recension av boken som egentligen inte blir offentlig förrän med nästa nummer av Genesis, men du som tar dig tiden att läsa på min blogg måste förstås ha förtur, så du hittar den här.


Copyright © 2022 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan