Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

September 2022

Ja, då är man omnämnd...

Jaha, då har man blivit omnämnd i Uppdrag Granskning då.

Faktum är att en reporter från SVT ringde mig redan i våras och berättade att de skulle göra ett program om religiösa friskolor, så jag var förberedd.

Hon inledde samtalet med att fråga om jag kände till Ekebyholmsskolan i Norrtälje kommun där en NO-lärare "kritiserat evolutionsteorin". Jag fick genast berätta för henne att frågan var felaktigt ställd, eftersom läraren i fråga inte ägnat sig åt kritik av evolutionen, utan bara berättat för sina elever att många nutida evolutionsbiologer tvivlar på evolutionsmekanismerna i deras klassiska formulering.[1]

Naturligtvis är de inte kritiska till evolutionen som sådan, vilket vore ungefär lika troligt som att en ungkarl vore gift. Det man är kritiska till – på goda grunder – är de evolutionsmekanismer som nydarwinismen förutsätter – det vill säga den traditionella variant av evolutionsteorin som framställs i elevernas läroböcker i biologi och naturkunskap och som bygger på att mutationer och naturligt urval ytterst räcker för att förklara i stort sett allting i den levande världen.

Reportern kom liksom av sig. Efter att ha svarat artigt på alla hennes övriga frågor avslutade jag samtalet med att erbjuda henne att stämma av faktauppgifter med mig innan programmet skulle sändas för att undvika faktafel. Hon ringde aldrig tillbaka.

Anledningen till att jag visste vad som undervisats på Ekebyholmsskolan är att jag noga följt skolans rättsliga process mot Skolinspektionen under ett par års tid. Skolan hade nämligen förelagts ett vite på 100 000 kronor på grund av att myndigheten bedömde att lärarens undervisning om evolution var ”ovetenskaplig”. I verkligheten var det en föredömligt saklig och allsidig framställning av evolutionsteorins historiska framväxt och mekanismer som läraren presenterat för eleverna, bland annat i form av ett bildspel.

Nu råkade det bli så att Skolinspektionen helt oväntat drog tillbaka sitt vitesföreläggande i sista stund, antagligen för att slippa stå med svansen mellan benen om skolan skulle få rätt i överklagandeprocessen. Den formella motiveringen var att skolan hade befunnits ha åtgärdat de påtalade ”bristerna”.

Tillbaka till Uppdrag Granskning. Mot slutet av (23:03) det andra halvtimmesavsnittet av Uppdrag gransknings serie om religiösa friskolor berättade reportern för Lars-Henrik Bergström, utredare på Skolinspektionen, om att jag varit och föreläst på Ekebyholmsskolan i februari, ett par månader efter att skolans vitesföreläggande på 100 000 kr hade dragits tillbaka. Journalisten var naturligtvis angelägen att driva sin tes att skolan inte hade för avsikt att rätta sig efter Skolinspektionens kritik. I programmets epilog (23:35) tvingades emellertid reportern ta tillbaka påståendet eftersom jag inte var inbjuden av Ekebyholmsskolan, utan av den lokala adventistförsamlingen som äger och driver skolan och nyttjar skolans aula som gudstjänstlokal.

Om journalisterna tagit tillfället i akt att besöka aulan den aktuella dagen och lyssna på mitt föredrag, hade de dessutom kunnat konstatera att ett av dem hade rubriken: ”Vad Skolinspektionen och media borde tagit reda på om nydarwinismens hemliga kris”. [2] Om det skulle ha gjort intryck på programproducenterna må vi väl låta vara osagt.

Skolinspektionen har det inte lätt. De får kritik av mig för att de inte begripit skillnaden mellan evolutionsteori och nydarwinism, och de får kritik av Uppdrag Granskning för att de drog tillbaka vitesföreläggandet. Hoppas de har rejält bra betalt...

Tycker jag då att man ska undervisa om Bibelns skapelseberättelse på biologilektionerna?

Nej.

Förnekar jag att det finns unga som farit illa på religiösa friskolor?

Nej (men sannolikt inte mer än på kommunala).

Anser jag att evolutionsteorin ska behandlas lika sakligt och allsidigt som alla andra teorier om händelser i en avlägsen forntid?

Självklart! Det är dags att belysa och konfrontera den evolutionistiska dogmatismens destruktiva inverkan på vetenskap, utbildning och kultur!


Noter
[1]      Många av de biologer, varav många namnkunniga, som är kritiska till darwinismen finner man under det paraply som kallas ”Tredje vägens evolutionsbiologi” med webbplats thethirdwayofevolution.com . [Tillbaka till texten]

[2]      Föredraget kan du se här. [Tillbaka till texten]


Copyright © 2022 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan