Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Augusti 2015

Bild av Dee från Pixabay

•   Miljoner människor på flykt undan krigets fasor

•   Vacklande världsekonomi

•   Ökande våld, kriminalitet och drogmissbruk

•   Minskande intresse för engagemang i ideella verksamheter

•   Sverigedemokraterna Sveriges största parti

Inte direkt någon lycklig kombination av omständigheter utifrån ett humanistiskt perspektiv. Men det är så det ser ut i Sverige idag, och i västvärlden överlag.

I skrivande stund i början av september 2015 står vår värld på tröskeln till dramatiska omställningar som med all sannolikhet inte kommer att lämna någon av oss opåverkad såväl när det gäller vår ekonomi, vår frihet som vår säkerhet. Det behöver man inte vara profet för att hävda, det räcker gott och väl att följa med i nyhetsflödet.

Jag vågar påstå att vi inom kort kommer att leva i en mycket annorlunda värld. Vår lycksaliga svenska glasbubbla genom vilken vi länge betraktat världen, tryggt isolerade från dess lidande, och varifrån vi skänkt en slant då och då för att döva våra samveten en smula, har snabbt börjat krackelera. Och den processen kommer att fortsätta. Världens nöd kommer att bli vår nöd i allt påtagligare grad.

Jag tror att flyktingfrågan är en ödesfråga för vårt lands framtid. Skulle vi inte nu vara beredda att betala det pris det innebär att ta emot vår andel av strömmen av hungriga, hemlösa, drabbade medmänniskor för att ge dem en framtid och ett hopp, lär vi själva en vacker dag tvingas se våra drömmar och vår framtid i spillror. Och den som påstår sig vara kristen och motsätter sig flyktinginvandringen förnekar sin tro. På den punkten är det kristna styrdokumentet kristallklart: "… ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land" (5 Mos 10:19)

Det här handlar om mer än att vi har en allmänt tillåtande inställning till att samhället lägger skattemedel på asylboenden. Det handlar om att du och jag aktivt söker tillfällen att visa de nyanlända kärlek och omsorg i ord och handling. Verklig kärlek uppstår först i det mänskliga mötet, när livsberättelser delas, vid fysisk beröring, när blickar möts och när tårar faller.

Gud bevare oss för främlingsfientligheten. Den - inte invandrarna - kan komma att beröva både oss och Sverige vår framtid. Keith Greens budskap från början av 80-talet är aktuellare än någonsin.

PS! Tyvärr verkar länken inte funka på iPhone. DS!

.