Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Mars 2015


Varför ser världen egentligen ut som den gör?

Naturen i sin mångfald och sinnrikhet och stundtals bedövande skönhet. Från de olika bakteriesorterna nere i marken som med sina ämnesomsättningar utgör grundförutsättningen för alla livets kretslopp, till människan med sång, dans, konst, arkitektur och teknologi. Och alla varelser däremellan.

Men sanningen att säga också allt lidande, all sorg, sjukdom, smärta och vilsenhet. Och ondskan i alla dess former.

En kontrasternas och paradoxernas värld.

En sak är klar – den främsta orsaken till den mörka sidan av tillvaron är människan. Du och jag. Denna enda biologiska varelsen med kapacitet att förvalta världen - eller förvandla den till rykande ruiner. Tyvärr allt oftare det sistnämnda.

Människan – den mest trasiga och splittrade av varelser.

Det tog mig bara några minuters internetsurfning för att - i den mån källorna är pålitliga - konstatera att:
         â€¦mer än vart femte skolbarn i Sverige upplever sig kränkt eller mobbat i sin vardag [1]
         â€¦uppskattningsvis 191 miljoner människor dödades i samband med krigshandlingar under 1900-talet [2]
         â€¦en kvarts miljon barn årligen smittas av HIV, och nästan lika många dör i AIDS-relaterade sjukdomar [3]
         â€¦hundratals djurarter dagligen utplånas från jordens yta [4]
         â€¦en person var 25:e sekund dör i trafikolyckor [5]
         â€¦miljöfaktorer anses bidra till 36% av dödsfallen bland barn mellan 0-14 års ålder [6]
         â€¦antalet naturkatastrofer förefaller öka, och att människans påverkan av jordens miljö förmodas vara orsaken [7]

Det finns de som hävdar att om Gud finns så är det han som bär skulden till världens lidande. Men jag tycker nog som sagt att statistiken vittnar om någonting annat.

Det är vårt fel.

Att beskylla Gud för människans galenskaper är en åtminstone 3000-årig tankevana:

"Människans dårskap fördärvar hennes väg,
men det är på Herren hennes hjärta vredgas." [8]

Men det förändrar naturligtvis inget i sak. För förutsättningen för en förvandlad värld är människor med förvandlade hjärtan och vanor.


[1] Källa: Friends   [Tillbaka till texten]

[2]  Källa: "War and the health of nations"   [Tillbaka till texten]

[3] Källa: "Children and HIV-AIDS"   [Tillbaka till texten]

[4] Källa: Panda.org   [Tillbaka till texten]

[5] Källa: Wikipedia   [Tillbaka till texten]

[6] Källa: WHO   [Tillbaka till texten]

[7] Källa: accuweather.com   [Tillbaka till texten]

[8] Ordspråksboken 19:3   [Tillbaka till texten]