Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Januari 2018

Nynazismen tycks frodas i vårt land. Eller åtminstone har dess anhängare tagit sig större friheter att synas och höras på våra gator och torg den senaste tiden, inte minst här i Göteborg.

Hoppas att just ni läser de här raderna. Jag skriver dem nämligen i folkupplysningens namn. Idén om en överlägsen människoras, som Adolf Hitler trodde på och verkade utifrån, var grundad på en vanföreställning om hur världen fungerar.

Och även om det inte alltid är så populärt att påminna om det, så var Hitler i sin tur starkt påverkad av naturvetare som Charles Darwin och dennes mest hängivne lärjunge Ernst Haeckel. De hänvisade till erfarenheterna från växt- och djurförädling och menade att det ur evolutionärt perspektiv vore galet om man inte tillämpade rashygien även med avseende på den mänskliga arten. Att kristendomen förespråkade monogami och solidaritet med de svaga och utsatta, såg de båda herrarna som delar av samma problematik. Att klenare individer generellt hade högre födelsetal än "den bättre klassens människor", och att giftermål inte sällan skedde där den ena maken eller makan var sjuklig eller mindre begåvad, gjorde inte saken bättre. Mot slutet av sin bok "Människans härkomst" skriver Darwin:

"Människan granskar med stor noggrannhet karaktären och stamtavlan hos sina hästar, boskap och hundar innan han låter dem para sig; men när det gäller sitt eget äktenskap är det sällan eller aldrig som han visar sådan omsorg."

Många tycker att det där i och för sig låter obehagligt, men ändå någonstans rimligt – att om man kan avla fram hästar, kossor och hundar med egenskaper som de vilda motsvarigheterna inte var i närheten av, så vore det en välgärning för mänskligheten att avla fram en överlägsen rasren människosort.

Det finns bara en liten hake i det här resonemanget.

Att det är i grunden felaktigt.

Det är visserligen sant att en cockerspaniel eller labrador uppvisar egenskaper som den vargliknande urhunden högst sannolikt inte gjorde. Men är de därför mer förädlade eller "utvecklade" än denna?

Nej, långt därifrån.

Våra moderna hundraser har just på grund av den selektion de utsatts för under hundratals generationer blivit alltmer genetiskt utarmade. De har för varje generation blivit mer och mer specialiserade, men samtidigt förlorat mängder av egenskaper som uppfödarna av olika skäl inte ansåg värda att behålla. Detta har dessutom lett till oönskade inavelseffekter, t. ex. i form av ökad mängd ärftliga sjukdomar. Och som en konsekvens har "slutprodukterna", till skillnad mot vargen, inte en chans att överleva ens en svensk vinter i det vilda.

Det är alltså ett biologiskt faktum att selektion gör levande varelser mer sårbara över tid. Framför allt tack vare att de som väljs bort (av människan eller av "naturen") är långt fler till antalet än de som väljs ut. De specialiserade rasernas arvsmassa utgör bara en spillra i förhållande till det ursprungliga vilda djurets (eller växtens). Det här är ställt utom varje tvivel - det är just därför vi upprättar genbanker!

Nu till huvudpoängen: den här principen gäller i minst lika hög grad oss människor!

Om Hitler hade lyckats med sina föresatser skulle vi därför idag haft en genetiskt dränerad människoart med förödande konsekvenser i form av ärftliga sjukdomar i långt högre grad än vad som är fallet.

Så nationalsocialister i när och fjärran – grundläggande biologi visar att ni måste tänka om. Ju fortare dess bättre. Och kanske även en eller annan "vanlig" läsare.

Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan