Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Mars 2018

Evolutionsmuséet vid Uppsala universitet
Bildkälla: Wikimedia Commons | License: CC By SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Jag vet inte om du har hört talas om Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik vid Uppsala universitet? Jag hade det inte, förrän jag blev tipsad om det av en bekant häromsistens. Tanken är att deras webbsida ska vara en resurs för lärare i biologi och NO att göra undervisningen mer spännande och intressant för eleverna.
Låt oss se hur man introducerar området evolution. Vi klickar oss fram via flikarna Resurser – Evolution – Evolutionens mekanismer och läser följande:

Efter Darwin

Det går inte att säga att utvecklingen generellt går från enklare till mer komplicerade strukturer och organismer, eller från något sämre till något bättre. Evolutionen har lett till mer komplexa former likaväl som till förenklingar. Den har i sig inget mål och inget syfte, och är en process som ständigt pågår. Evolutionen är en vetenskaplig förklaringsmodell, en teori, som genomsyrar hela den biologiska vetenskapen. Den ifrågasätts inte av seriösa forskare idag.

http://bioresurs.uu.se/resurser/evolution/evolutionens-mekanismer-och-livets-historia/ (2018-04-01)

Förmodligen kommer majoriteten av lärare och elever som läser de där raderna att acceptera budskapet utan invändningar. Det är ju trots allt högutbildade och duktiga personer på Uppsala universitet som formulerat det. Och då måste det förstås vara sant.

Men låt oss ta några minuter och dissekera det här budskapet mening för mening utifrån ett kritiskt förhållningssätt - det där centrala begreppet i den svenska skolans läroplan.

”Det går inte att säga att utvecklingen generellt går från enklare till mer komplicerade strukturer och organismer, eller från något sämre till något bättre.”
Evolutionsteorin säger oss att livet på jorden började med en ensam, levande, primitiv bakterie på en för övrigt livlös jord. Och att alla nutidens livsformer som simmar, krälar, kryper, springer, hoppar och flyger i regnskogar, öknar, prärier, korallrev och djuphav är besläktade med denna förbakterie i rakt nedstigande led.[1] Betrakta för ett ögonblick den lilla ensamma bakterien. Flytta sedan blicken och betrakta livets mångfald i dagens värld. Jämför.
Vad är det Uppsala Resurscentrum vill få våra lärare och elever att acceptera? Jo, tydligen att det inte går att urskilja någon generell utveckling från enklare till mer komplexa strukturer eller organismer!


Är det vad vi ser?

Knappast!

Vad vi ser är naturligtvis en nästan oändlig tillkommande komplexitet, med organismer svindlande mycket ”bättre” än den där ensamma, primitiva förbakterien.

Men inser då inte de pedagogiskt ansvariga vid Uppsala Resurscentrum det uppenbart bakvända och rent av osanna i en sådan här formulering?

Troligtvis, men man vill säkert underlätta för oss att acceptera en planlös och riktningslös evolution som orsaken till alla fantastiska skapelser i naturen, och i sin strävan att motivera evolutionsteorin märker man inte att man fjärmar sig från den verklighet man så gärna vill förklara.

Jag hoppas du förstår att jag inte påstår att de anställda pedagogerna på Resurscentrum skulle vara elaksinnade eller ingå i någon sorts hemlig konspiration. Alls inte. Problemet ligger i att de aldrig ens drömt om att förhålla sig kritiskt till evolutionsteorin och dess mekanismer. Vart vill jag då komma? Jo, när inte universitetsfolket klarar att förhålla sig kritiskt till evolutionsteorin är det desto viktigare att Sveriges lärare, elever och allmänhet får lära sig att göra det!

Nåväl, vi släpper det och fortsätter till nästa mening:

”Evolutionen har lett till mer komplexa former likaväl som till förenklingar.”
Förmodligen syftar man här på att det naturliga urvalet struntar blankt i om en viss egenskap är konstruktiv eller inte, så länge som den är fördelaktig för individen. Och även om det är en helt korrekt iakttagelse, så leder den inte vetenskapen ett uns närmare förklaringen till livets mångfald. Det ger den på sin höjd ett svepskäl att lämna frågan därhän.

Påståendet är nämligen bara sant under ett enda villkor - att evolution definieras som förändring utan hänsyn tagen till förändringens riktning, så som evolutionister har för vana att göra. Förenklingar (som t.ex. grottfiskar som förlorar sin syn genom mutationer och selektion) har omfattande stöd i evidensen. Men motsatsen har det inte. Att evolutionen leder till mer komplexa livsformer och nya organ och egenskaper är till 100% en evolutionär förväntan med 0% evidens som underlag.
Riktning spelar en väldigt stor roll. Det vet den som orienterar!

”Den har i sig inget mål och inget syfte, och är en process som ständigt pågår.”
Det här är ingen vetenskaplig utsaga. Det är en religiös. Mer korrekt vore att säga att under förutsättning att den naturalistiska/materialistiska filosofin och världsbilden är en sann beskrivning av verkligheten, har evolutionen inget mål eller syfte. Men i den vetenskapliga objektivitetens namn borde man då haft kuraget att tillägga: ”Men om den inte är en sann beskrivning, så kan evolutionen vara en totalt felaktig förklaringsmodell för livets mångfald, och livsformerna kan vara lika proppfulla av mål och syfte som vi alla upplever dem vara”. [2]

” Evolutionen är en vetenskaplig förklaringsmodell, en teori, som genomsyrar hela den biologiska vetenskapen.”
Det är sant. En teori som, så långt den stöder sig på evidens, kan förklara ett antal fenomen som rör populationers anpassning till skiftande miljöförhållanden. Men också en teori som antagits som förklaringsmodell för uppkomsten av nya livsformer, funktioner och byggnadsplaner, trots att evidensen inte stöder det. Evolutionsteorin - i bemärkelsen gemensam härstamning - genomsyrar den biologiska vetenskapen först och främst av filosofiska/religiösa och historiska skäl. Inte naturvetenskapliga.[3]

” Den ifrågasätts inte av seriösa forskare idag.”
Mer korrekt formulering vore: Den ifrågasätts inte av någon seriös forskare idag, såvida ett av kriterierna för att vara seriös är att okritiskt acceptera evolutionens faktum.


Jag kan inte undvika att mina tankar osökt vandrar till George Orwells roman om Storebrorssamhället:


Krig är fred.

Frihet är slaveri.

Okunnighet är styrka.

(George Orwell, 1948)


Och nu, alltså, 70 år senare…


Komplex är enkel.

Sämre är bättre.

Utveckla är att förenkla.

(Nationellt Resurscentrum för Biologi och Bioteknik, Uppsala universitet, 2018)


Fotnoter

[1]  Liksom alla nu levande bakterier som förblivit sig tämligen oförändrade, men det brukar man inte tala så högt om.   [Tillbaka till texten]

[2]  Jag vet att jag citerat Francis Crick och Richard Dawkins tidigare på den här sidan, men deras formuleringar understryker det jag skriver:
Biologer måste ständigt ha i åtanke att vad de ser inte blivit designat.” (Francis Crick, 1988)
”Levande materia … förmedlar en mäktig illusion av avsiktlig design” … ”Biologi är studiet av komplicerade ting som ger sken av att ha blivit designade för ett syfte.” (Richard Dawkins i ”The Blind Watchmaker”, 1987   [Tillbaka till texten]

[3]  Risken är naturligtvis överhängande att pedagogerna på Resurscentrum nöjer sig med att avfärda detta som tomt prat, men kanske, och förhoppningsvis, är man tillräckligt intresserade av sanningen för att ta reda på vad den vetenskapliga evolutionskritiken handlar om, t.ex. här.    [Tillbaka till texten]


Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan