Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Februari 2019

Makaonfjäril på Rörö (Foto: förf.)

***

Vi lever. Och vi är inte ensamma – jorden myllrar av levande varelser som kryper, springer, hoppar, gräver, simmar och flyger.

Men vad är egentligen liv?

Faktum är att ingen vet. Trots det får vi lära oss i skolan att livet – vad det nu är – uppstod av sig självt genom spontana kemiska reaktioner för sådär fyra miljarder år sedan. Aningen motsägelsefullt kan man tycka. Rimligtvis borde det underlätta att veta vad någonting är innan man slår fast hur det kunde uppstå…

Men det faktum att vi människor accepterar sådant utan att reagera illustrerar vilket inflytande den där filosofin har över oss, som brukar gå under namnet naturalism [1] – att allting nödvändigtvis måste ha naturliga förklaringar i termer av kemi och fysik.

Jag tror att en av anledningarna till att många så lätt ”köper” att det finns naturliga förklaringar till livets uppkomst är att bakterier är så små och ”obetydliga”. Därför kan det inte kan vara så särskilt märkvärdigt för de rätta kemikalierna att råka slänga ihop en sådan. Det enda som krävs är en lycklig kombination, tänker man.

Men de flesta tänker nog inte så mycket över huvud taget, utan nöjer sig med att konstatera att auktoriteter i form av nobelpristagare, professorer, lärare och läromedelsförfattare verkar helt säkra på att det gått till på det viset. Hur skulle alla dessa duktiga människor kunna ha fel?

Jag inser att jag sticker ut hakan när jag säger det, men gör det ändå: De som uttalar sig tvärsäkert om att livet uppstått spontant saknar antingen kunskap eller perspektiv på livets kemi, eller så är man så kontrollerad av naturalismens tankevanor att man helt förlorat förmågan till kritiskt tänkande i fråga om detta.

Vi råkar nämligen leva i en tid när vi vet att redan den enklaste och mest avskalade av jordens små bakterier behöver över en halv miljon ”bokstäver” i rätt ordning i DNA för att den ska kunna leva och föröka sig. [2] Det enda vi kan säga med säkerhet utifrån dagens kunskapsläge är att det inte existerar något som kan kallas ”primitivt liv”, och att idén att det någonsin skulle ha gjort det bygger på subjektiva tyckanden och inte på vetenskaplig evidens. Med den världsberömda mikrobiologen Lynn Margulis ord: ”det är ett mindre steg att komma från en bakterie till människor än det är att komma från en blandning av aminosyror till en bakterie.” [3]

Utan att för den skull veta vad liv är kan vi konstatera att livets hemlighet ligger i helheter och inte detaljer. DNA-molekylen är t ex inte mer levande än texten här på webbsidan. Livet förutsätter att det samtidigt finns informationsbärande molekyler (som DNA och RNA), proteiner (som t ex enzymer), energibärande molekyler (som ATP), språkliga överenskommelser (den genetiska koden och en mängd andra) och mycket mer än så. Allting behöver finnas på plats samtidigt och vara noggrant synkroniserat. Om ett kugghjul saknas upphör hela maskineriet livet ögonblickligen.

Jag inser givetvis att en del av er som läser det här undrar vad det finns för skäl att hellre lita på mig än på läroboken eller professorn i Vetenskapens Värld när det gäller frågan om livets ursprung. Det bästa råd jag kan ge är att skaffa dig ett bredare kunskapsperspektiv på frågan än du får via traditionella media, t ex genom att införskaffa senaste numret av magasinet Genesis (nr 1-2019) med ”Livets ursprung” som tema. Mejla mig via kontaktlänken upptill på sidan i så fall och ange din postadress så lovar jag att skicka dig numret mot att du swishar mig en femtilapp (lösnummerpris är annars 70 kr). Och vill du prenumerera på magasinet så klicka på bilden härintill och följ instruktionerna.

Livets innersta väsen är ett mysterium, och kommer troligtvis att så förbli. Människor som valt att acceptera naturalismens världsbild kommer att fortsätta framhärda i sin tro att livet bara är en lycklig kombination av fysik och kemi. Vi som inser naturalismens begränsningar kommer att fortsätta insistera på att verkligheten är långt större än så. Kommer den etablerade vetenskapen någonsin att komma till den slutsatsen?

Den som lever får se!

***

För övrigt har jag debatterat evolutionens trovärdighet i tidningen Dagen den här månaden. Jag kände mig så illa tvungen att ge mig in i debatten på grund av att en broder vid namn Allan Emrén, doktor i fysikalisk kemi från Chalmers, argumenterade till evolutionsteorins försvar. Det får han gärna göra, men inte med felaktiga argument. Du kan ta del av debatten en bit ner på den här sidan.


[1]  Ibland använder man i stället termen ”materialism”, men naturalism är att föredra, eftersom materialism får oss att associera till dyra bilar och villor.   [Tillbaka till texten]

[2]  Googla på ”Mycoplasma mycoides JCVI-syn3.0” om du vill veta mer.   [Tillbaka till texten]

[3]  Intervju med Lynn Margulis av John Horgan, The End of Science, s 140-141. Addison-Wesley Publishing Comp. Inc 1996   [Tillbaka till texten]


Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan