Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Juni 2019

Jag älskar svenska fjällen, och även om midsommartiden är ljuvlig var man än befinner sig – möjligen med undantag från storstan – så ser jag fram emot flugfiskeveckan i Jämtlandsfjällen i augusti. Det är givetvis de vackra öringarna, och förhoppningsvis även rödingarna som drar mest, men hjortronmyrarnas doft, ljungpiparens och myggornas sång ;) kommer ju inte långt efter i attraktionskraft.

Och så belöningen man får för att man kånkat sig själv och packningen uppför fjällsluttningen efter att ha trott sig vara där om några minuter under nån timmas tid.

Perspektivet.

När kartan bli verklighet och man ser molnskuggorna glida fram över myrar, sjöar och berg. Ackompanjerat av fraset från en kexchoklad och kluckandet av kallt jokkvatten från fältflaskan.

Det där var naturromantik på gränsen till det patetiska, jag vet. Det blir inte mer av den varan. Det var bara för att hitta nån sorts bro över till det jag egentligen tänkte skriva. Det har nämligen just med perspektiv att göra.

Perspektiv på värderingar.

Jag tänker på de politiskt korrekta svenska värderingarna som de kommer till uttryck i samhällsdebatt och skolpolitik och som dikterar vad man får tänka säga, tycka, tänka och tro. I Sverige förväntas man vara feminist, gilla regnbågsflaggor, hålla med Greta i sakfrågor, tycka att präster och pastorer ska underordna sig den politiska majoriteten, undvika att kalla flickor flickor och pojkar pojkar, kritisera Israel, förorda öppna gränser, ogilla nationalsången, tycka att samhället vet bättre än föräldrarna hur man tar hand om sina barn, att ett foster blir en människa först vid födseln, att islam är en fredlig religion, acceptera Big Bang och evolutionen och älska havregrynsgröt. I alla fall om ens verksamhet ska kunna räkna med kommunala eller statliga bidrag.

Kanske aningen hårddraget, men inte så mycket som man skulle önska.

I ett globalt perspektiv är vi svenskar nämligen inte alls representativa, snarast extrema, i de här avseendena och säkert fler. Sverige är betydligt starkare präglat av sekularisering, individualism och postmodernism än andra länder. Det framgår tydligt när man tittar på World Values Surveys (WVS) karta här nedan över människors tro och värderingar. På sin webbplats beskriver WVS sig så här:

”World Values Survey (WVS) är ett världsomspännande nätverk av forskare som studerar värderingar och deras inverkan på det sociala och politiska livet. Nätverket samlar framför allt in uppgifter om människors värderingar via omfattande enkäter bland representativa urval av nära 90 procent av jordens befolkning.”
Den lodräta axeln visar hur sekulariserat (i Sveriges fall: avkristnat) ett visst land är – ju högre upp desto längre har sekulariseringen gått. Den horisontella axeln är ett mått hur invånarnas ser på livet – ju längre till höger på skalan man befinner sig, desto mindre fokus har man på ren överlevnad och desto mer betonar man vikten av personlig frihet, individualism och självförverkligande. Kan du hitta vårt land på kartan?

WVS kulturkarta 2015
Bildkälla: https://www.iffs.se/media/1906/culturemap_may2015.jpeg

Jämför man med undersökningarna som gjordes 1996 och 2008 (som också nås via länken till WVS webbplats ovan) har Sverige blivit aningen mindre extremt de senaste åren, möjligen är det en konsekvens av ökad invandring från länder med mer traditionella värderingar.

Självfallet är förmågan att tänka och agera rationellt någonting att uppskatta, och visst är det bra att vår levnadsstandard är så god att de flesta av oss har högre ställda mål i livet än att skaffa oss mat till att överleva. Men det vore naivt att tro att vårt lands extrema position inte är en starkt bidragande orsak till mycket av vårt lands samhällsproblem, inte minst bland den unga generationen, tillsammans med den kristendomsfientliga indoktrinering som våra barn utsätts för i förskola och skola.

Hur skall vi kunna bli lite mer normala?

Varför inte börja med att klättra upp på ett berg med lite fika och utsikt nu på semestern och reflektera en stund…


Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan