Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Mars 2019

När jag sitter i soffan i det lilla röda torpet och skriver det här är jag ensam. Så när som på frun som sitter i köket och dricker kvällsteet och beundrar solnedgången över Vänern. Men ändå är vi inte direkt ensamma. Det fattas futtiga tre miljoner människor för att jordens befolkning ska uppgå till 7,7 miljarder, vilket bör uppnås strax efter påskhelgen om man får tro statistiksajten[1] jag just kikade på.

Om ungefär tre år bör vi vara uppe i 8 miljarder. Det har onekligen hänt en del sen jag gick i småskolan, för då fick jag lära mig att det fanns 3 miljarder. Och eftersom min fröken Edla Palmgren var sanningens garant och grundpelare så var det naturligtvis så. När hon föddes någon gång i slutet av 1800-talet fanns det drygt en miljard. Inte att undra på att luften och vattnet var renare förr.

Diagrammet här nedan är hämtat från Wikipedia. Det illustrerar människans befolkningsutveckling under de senaste årtusendena utifrån historiska data. Vi kan se att det tydligen bara fanns ett par hundra miljoner människor på vår planet på Jesu tid. På kung Davids tid (1 000 f Kr) kanske några miljoner, och på Abrahams tid (ca 2 100 f Kr) kanske några hundra tusen.

Jordens befolkningsutveckling
Bildkälla: Wikipedia [2]

Vad kan ett sådant här diagram säga oss? Åtminstone två saker:

För det första att vi har ett gemensamt problem: Var i all sin dar ska detta sluta?

Vi kan vara tämligen säkra på att problemet med jordens överbefolkning diskuteras på våra världsledares toppmöten. Medias rapporter om de åtgärder som föreslås vid sådana brukar handla om bättre sexualundervisning för våra unga och om familjeplanering och ekonomiska styrmedel för vuxna.

Är det allt som sägs? Det kan vi vanliga samhällsmedborgare inte veta. Åtgärder som inte är lika politiskt korrekta i de breda folklagren skulle förmodligen avhandlas i något mindre forum, eftersom risken för medialäckor vore överhängande med en brokig skara av alla världens regenter. Gissar därför att Stefan Löfven inte skulle få vara med.

Missförstå mig nu inte. Jag vet ingenting om det här. Egentligen vill jag vare sig veta eller spekulera i vad det är för åtgärder och strategier det skulle kunna röra sig om; konspirationsteoretiker har världen redan nog av.

Men jag förundras faktiskt över ett och annat i världspolitiken.

Ta till exempel det här med abortfrågan. Hur kan stora politiska grupperingar av utbildade och begåvade människor i vårt samhälle hävda att ett mänskligt foster inte är en unik och mänsklig individ utrustad med personlighet och känslor med rätt till liv och hälsa förrän den dag hon råkar födas? Hur kan så genuint obiologiska tankar ens accepteras i ett vetenskapssamhälle?! Jag vill verkligen inte tro att det skulle finnas en koppling till överbefolkningsproblematiken bakom kraven på fri abort. Jag skulle föredra att lita på att det helt och hållet beror på andra orsaker, men har likväl svårt att befria mig från misstanken.

Befolkningsökningen på den krigshärjade afrikanska kontinenten är bland de högsta i världen. Varför ingriper inte det internationella samfundet med betydligt kraftfullare åtgärder för att ta itu med krigshärdarna. Och vem förser dem med vapen?

Nog med obelagda farhågor. Ur ett rent mänskligt, politiskt perspektiv måste naturligtvis befolkningsutvecklingen hanteras ”för allas vårt bästa”. Men för vilkas bästa? Vilka ska få finnas och vilka ska det inte? Och vem ska bestämma det och med vilken rätt? Det är troligtvis i vår generation som någonting behöver ske. Det här inger en ganska obehaglig magkänsla, eller hur?

Det var min första reflektion utifrån det där wikipedia-diagrammet.

Nu kommer min andra.

Den är att den som litar på Bibelns kronologi över mänskligheten inte behöver känna sig ett dugg obekväm.

”Detta är Noas söners stammar efter sina släkter. Från dem har alla folk spridit sig över jorden efter floden.”

1 Mos 10:32 NUB

Läser vi vidare ser vi nämligen att Abraham var nionde generationen från Sem, d v s tionde från Noa, vilket är fullt rimligt utifrån befolkningskurvans utseende [3]. Bevisar det där diagrammet att Bibeln går att lita på även när det gäller ursprunget för världens nuvarande befolkning efter en global, historisk syndaflod? Nej det gör det inte, men det stöder den, och det kan definitivt inte användas för att bevisa att Bibelns dokumentation av vår tidiga historia skulle vara felaktig.


"Var fruktsamma, föröka er och bli en stor mängd på jorden.”, sade Gud till Noa.

Men sen då?

Det sade Han däremot inte. Det betyder nog att Han har någonting i bakfickan! [4]

Fotnoter
[1]  Källa: http://www.worldometers.info/world-population/   [Tillbaka till texten]

[2]  Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/World_population#/media/File:Population_curve.svg.   [Tillbaka till texten]

[3]  Vill du läsa en lite mer ingående artikel om just detta så titta på Genesis webbplats: https://genesis.nu/i/artiklar/jordens-befolkning/ .   [Tillbaka till texten]

[4]  Jag tror personligen att det finns ett samband med Matt 24:37-44.   [Tillbaka till texten]


Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan