Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

September 2019

Bildkälla: Youtube. Usain Bolt i Berlin 2009

Halvt på allvar, halvt på skämt brukar man ibland säga att vi alla är vinnare. Av alla hundra miljoner spermier som kappsimmade med varandra 8-9 månader innan du föddes så var det just du som vann!

Hur charmig den beskrivningen än må vara tycks modern forskning peka mot att den inte stämmer. Det finns en ökande evidens för att ägget inte alls tar första bästa spermie som når fram till det, utan faktiskt aktivt väljer ut en av spermierna av dem som finns där. Hur det där går till i praktiken har ingen forskare ännu lyckats förklara.

Med hänvisning till tidsandan skulle man kanske kunna tro att detta är en aningen långsökt feministisk invändning mot föreställningen att det är männen (spermierna) som är aktiva och avgör vem som föds, mellan kvinnan (ägget) är passiv och bara inväntar segraren. Men icke. Det finns alltså en växande evidens mot ett sådant synsätt [1], [2].

Men tänker man efter innebär det här faktiskt något långt mer uppmuntrande än den där gamla kapplöpningsrelaterade berättelsen. För vår identitet är ju i så fall inte alls kopplad till någon prestation från vår sida, vare sig i egenskap av spermie eller som komplett människa. I stället är vi alla utvalda! Smaka på den tanken! Det budskapet är ganska befriande.

Jesus sade till sina lärjungar: ”Ni valde inte mig utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består.” (Joh 15:16 NUB). Detta inkluderade även Judas som sedan skulle förråda Jesus. Det är en biblisk tanke att du är utvald av Gud, inte till att gå förlorad utan till att bära en god frukt och till slut vinna ett evigt liv. ”[Gud] vill att alla ska bli räddade och komma till insikt om sanningen”. (1 Tim 2:4) Det och ingenting annat tycks vara Guds ursprungstanke och uttryckliga vilja med våra liv. Men det är ditt och mitt gensvar som avgör om den kommer att förverkligas. Detta gäller oavsett hur våra liv har gestaltat sig, oavsett hur bra eller dåligt vi hittills har lyckats under vår tid på jorden. Gud har utvalt oss, nu behöver vi välja Gud. Då tar Han oss i sin hand som ett misslyckat kärl på krukmakarens drejskiva och gör om det igen så som Han vill ha det. Det är detta Bibeln kallar för evangelium – det glada budskapet!

Bildkälla: Pixabay


Fotnoter

[1]  Se till exempel här.         [Tillbaka till texten]

[2]  Inom parentes sagt ställer detta till det för evolutionsteorin eftersom en slumpmässig fördelning av arvsanlag – Mendels lag – är någonting som evolutionsteoretikerna alltid tagit för givet.    [Tillbaka till texten]


Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan