Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Januari 2019


Bild av Evada från Pixabay

”Peace and Love”

När jag hör hälsningsfrasen ”Peace and Love” går mina tankar alltid till min tidigare chef Nicke Bäcklund, ett stort fan av John Lennon och dennes fredsvision och icke-våldsfilosofi. Lennons vision var en värld med fred och kärlek manifesterade i politik, kultur och mellanmänsklig samvaro. Egentligen är samma vision det yttersta målet för FN:s och den globala politikens alla strävanden i vår egen tid – att människor från alla nationaliteter och kulturer ska samexistera i fred och ömsesidig respekt.

Ingen kan väl ha några invändningar mot två så självklara och alltigenom positivt laddade begrepp som fred och kärlek? Det är ju för övrigt precis vad Gamla testamentets profeter talade om – en värld där man smitt svärden till plogbillar och spjut till vingårdsknivar [1] - där alla både bildligt och bokstavligt sitter i frid under sitt eget olivträd, äter sina egna fikon och dricker sin egen druvsaft, omgiven av idel kärleksfulla vänner. Det som Jesus kallade Guds Rike eller Himmelriket på jorden.

Men problemet är att Peace and Love tillsammans är lika stabila som en pall på två ben. Det krävs ytterligare minst ett ben för att Fred och Kärlek ska bestå. Det benet är Sanningen.

Det handlar om att inse vad sann fred är. Och vad sann kärlek är. Hållbar fred är nämligen inte påtvingad, och hållbara kärleksrelationer bygger på trohet. Ett samhällsbygge som inte vilar på sanningens grund kan aldrig bli någonting annat än ett luftslott. Utan sanningen finns bara en falsk fred som säger: ”Allt står väl till”, trots att allting inte står väl till. Och utan sanning och trohet finns bara en falsk kärlek med diffusa drivkrafter och dunkla motiv.

Prat, säger någon, det finns inga absoluta sanningar att bygga på - all ”sanning” är relativ, och kultur- och tidsberoende.

Men ”någon” tar gruvligt miste. Den grundläggande sanningen är att det finns en Gud som skapat världen och som har gett dess inbyggare sina etiska instruktioner om hur liv och samhällen bör byggas. Få skulle förneka att budet ”Du skall älska din medmänniska som dig själv” är en viktig och grundläggande princip för mänsklig gemenskap. De flesta lever också i föreställningen att Jesus menade att just detta kärleksbudet det var det främsta budet av alla. Men när Jesus blev tillfrågad av en skriftlärd vilket som var det största budet i lagen svarade han:

”’Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd.’ Detta är det första budet, och också det största. Det näst viktigaste liknar det första: ’Du ska älska din medmänniska som dig själv.’"

Matt 22:37-39 NUB

Jesus säger att vår relation till vår Skapare och Herre och hans vilja för våra liv är viktigare än allting annat, och antyder därmed att det är ett misstag att tro att vi kan skapa ett Paradis på jorden genom att uteslutande fokusera på mellanmänskliga relationer.


Och det finns faktiskt ett fjärde ben på en stabil pall. Det är Friheten. Demokratin är hotad, och den politiska korrektheten håller långsamt på att kväva den en gång så dyrköpta yttrande- och religionsfriheten.

Målet, en värld i fred och kärlek, delar vi säkert alla, men vägen dit - var går den? Högteknologi eller lågteknologi? Ateism eller religiositet? Demokrati eller diktatur? Om våra beslutsfattare får för sig att världsfreden skall uppnås på bekostnad av friheten är plötsligt saken inte lika enkel längre. Om de i Lennons anda [2] skulle hävda att religionsfrihet innebär frihet från religion, eller om de kokar en egen och utspädd religiös soppa på de gemensamma nämnarna i världens religioner och tvingar oss alla att äta av den. Ja, då kommer i varje fall jag att hungerstrejka.

Så – Peace and Love – för all del, men inte utan Truth and Freedom!


[1]  Jes 2:4   [Tillbaka till texten]

[2]  I texten till sin låt Imagine blir det uppenbart att John Lennon såg frånvaron av religion som en förutsättning för visionen om en värd i fred och kärlek.   [Tillbaka till texten]


Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan