Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Februari 2011

Ilandfluten Portugisisk örlogsman (Physalia) på stranden i Tarifa, Andalusien.

Sportlovsveckan tillbringades i Andalusien, närmare bestämt spanska solkusten. Förutom större delen av familjen medföljde även en nyinköpt bok av Benjamin Wiker - en för mig hittills okänd författare. Titeln på boken var "Moral Darwinism" med underrubriken "- How We Became Hedonists" och är från 2002.Omslaget til Benjamin Wikers bok, ISBN 10: 0830826661

Vad som föranleder en naturvetare som mig att plöja 300 sidor filosofi kan man förstås undra. Svaret är att det varit en del av mina förberedelser inför ett föredrag jag tackat ja till att hålla nästa månad under rubriken "Evolutionsteorin och kristen etik". Jag har väl snuddat vid området i mina föredrag nu och då, men egentligen aldrig avsatt tid för att tränga djupare in i frågan. Men nu fick jag alltså en anledning.

Wiker startar resan i 400-talets (f Kr) Grekland med en genomgång av Epikuros läror, vidare genom den vetenskapliga revolutionen under renässans och upplysningstid och avslutar resan med bland andra Alfred Kinsey och Peter Singer, två darwinister som haft avgörande påverkan på bland annat västerlandets och modernismens syn på sexualmoral. Singer för övrigt känd för sitt försvar för infanticid (spädbarnsdråp) och eutanasi (dödshjälp).

Det blev en av de mest engagerande resorna jag gjort på många år.

Syntesen av mina egna tankar och erfarenheter och bokens budskap hittar du i en artikel med rubriken "Evolutionsteorin och tidsandan". Den ligger under "Skapelsefrågan/Recensioner". Om du vill kan du öppna den i ett separat fönster här.