Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

September 2011

Besksöta Lediga stunder under september månad ägnades åt att sortera sommarens bildskörd från Rörö. Mest på skoj bestämde jag mig nämligen i vintras för att fotodokumentera öns flora. Det blev ett större projekt än jag planerat, mest beroende på att min ambitionsnivå ökade successivt efter hand som sommaren gick. Det blev följaktligen mer fotograferande än skrivande under årets semester, vilket i sin tur innebar att jag fick göra om strukturen på Röröfliken, eftersom varje sida annars skulle ta på tok för lång tid att öppna.

I skrivande stund har jag lagt in de flesta bilderna, men har bara hunnit påbörja den roligaste delen av arbetet — nämligen att skriva om de olika arterna — och har inte hunnit särskilt långt med det ännu. Så det väntar en hel del kvällspyssel under de kommande vinterkvällarna. Vill du se hur långt jag kommit, så klicka på Rörö och sedan på Rörös flora.
Jag skulle tro att jag fått med nånstans runt ett par hundra arter. Och ändå är det bara en bråkdel av vad som döljer sig bland Rörös klippor och klappersten, För att sedan inte tala om alla lavar och svampar som jag utom i några få (i det senare fallet delikata) undantagsfall har exkluderat helt, mest beroende på att jag inte kan tillräckligt mycket om dessa varelser.

Ändå tror jag att jag fått med en majoritet av de mer iögonfallande sorterna. Och det finns en uppenbar risk att om jag fyller på med ytterligare något hundratal arter så kommer de vanligare blomstren att "drunkna" bland arter av halvgräs som en expert tycker är spännande men som en lekman är totalt likgiltig inför. Och det är framför allt de senare jag skriver för. Så jag tror att jag hellre ska försöka andra sätt att utveckla sidan på.

Några djupare reflektioner än så här kunde rektorn inte prestera mitt uppe i implementeringen av grundskole- och gymnasiereformerna som sysselsätter de flesta skolmänniskor i dessa dagar…