Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

November 2011

I slutet av månaden var jag på Skolverkskonferens i Jönköping. Det var en lärardag med temat "Livets ursprung och evolution". Jag hade tagit ledigt en dag från arbetet för att hålla mig à jour med vad de lärde anser viktigt att våra skolungdomar ska känna till när det gäller livets uppkomst och evolution. Eller med andra ord - hur det kommer sig att vi finns till.


Bland de lärde fanns den här gången bland andra Leif Andersson, professor i funktionsgenomik[1] vid Uppsala universitet. Rubriken för hans föredrag var "Naturligt urval, mekanismen bakom organismernas anpassning". Det där tyckte jag lät intressant eftersom det naturliga urvalet ju allmänt - och inte minst i skolans läromedel - betraktas som drivkraften bakom evolutionen.

Men till min förvåning handlade föredraget egentligen inte om detta, utan huvudsakligen om hur människan avlat fram skära tamgrisar från mörkpigmenterade vildsvin, och hur det går att spåra detta förlopp i grisarnas arvsmassa.

Föredraget var långt ifrån ointressant, men det som förvånade mig var att Leif Andersson betraktade en aktiv, medveten "designprocess" som avel utförd av intelligenta varelser (människor), som ett bevis för en planlös evolution. Och för övrigt inte bara han - strax därefter refererade professor Dan Larhammar[2] Bild från "Plikta" i Slottsskogen ungefär 1977. Känner du igen dig på bilden får du gärna höra av dig ;) till Anderssons grisar som "fantastiska exempel på naturligt urval". Att Charles Darwin 150 år före honom resonerade exakt så är välbekant för många, men jag trodde nog i min enfald att evolutionsforskningen kommit en aning längre sedan de dagarna.

Mänsklig djuravel bevisar alltså evolutionen. Plötsligt insåg jag att jag mer än halva livet gått och trott på evolutionen utan att veta om det! Och inte bara jag. Lika plötsligt inser jag att alla jordens miljontals evolutionskritiker i ett enda nu i och med detta retoriska genidrag förvandlats till evolutionister!

För ingen kan ju förneka att man med intelligens kan forma - inte bara lera, järn och plast - utan också levande material. Växt- och djurförädlingen har ju försiggått lika länge som människan tillverkat verktyg. Och om detta alltså hädanefter ska definieras som evolution, så...

...så måste ju det betyda att när Carl Malmsten designade snygga soffor så var det väl också evolution.

Tack Skolverket för detta ögonblick av klarsyn i novembermörkret!
Soffbildkälla: http://www.c.malmsten.se/

[1]  Funktionsgenomik är den vetenskapsgren som undersöker hur gener fungerar och samverkar    [Tillbaka till texten]

[2]  Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet.
(Jag har haft långa debatter med honom om ursprungsfrågan. De går att hitta under fliken Skapelsefrågan/Artiklar och Debatter, ifall någon skulle vara intresserad).   [Tillbaka till texten]