Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

September 2012

September blev en dyster månad för somliga i den akademiska världen.

- Bakslag för cancerforskningen?
- Misslyckad raketuppskjutning?
- Minskade forskningsanslag på grund av den globala finanskrisen?

Nej då – något helt annat.

Företrädare för det så kallade ENCODE-projektet presenterade sina forskningsresultat i den ansedda tidskriften Nature [1]. Efter tio år av omfattande internationella studier drar nu forskarna slutsatsen att mer än 80% av den mänskliga arvsmassan har en biokemisk funktion. Och att resterande knappa 20% med största sannolikhet också kommer att visa sig ha det. Tom Gingeras - en av forskarna i studien - säger till Nature att "praktiskt taget varenda nukleotid [2] kan kopplas till en funktion". (Du kan läsa en sammanfattning pÃ¥ engelska här!)

Men vänta nu – vad är det som är så dystert med det här?
Det visar ju bara att arvsmassan är ett precis så svindlande komplext informationssystem som man skulle förvänta sig av en programvara med förmågan att från enkla råvaror dirigera sammansättningen av en ny människa i mammas mage.

Det är just det som är problemet.

Det här är nämligen en helt oväntad och närmast chockerande upptäckt för många.

Evolutionsbiologerna har nämligen i decennier förväntat sig att vår arvsmassa består till sådär 98% av skräp. Och generationer av skolungdomar har fått lära sig att detta i sin tur är ett viktigt bevis för evolutionen. Begreppet "skräp-DNA" har under decennier använts i ur och skur som ett tillhygge mot evolutionskritiska naturvetare, och mot troende människor i största allmänhet. På hemmaplan har t ex Uppsalaprofessorn Dan Larhammar upprepade gånger både i TV och i andra sammanhang anfört skräpet i våra gener som ett argument för att Gud - om han skulle finnas - "måste vara en klåpare och cyniker".

Men nu måste alltså skolböckerna skrivas om.

Professorerna hitta på andra och förnuftigare argument.

Och vi som tror på en Skapare får väl utbrista "- Var det inte det vi sade?!"

[1]  Forskningsresultaten presenterades i Nature vol 489:57-74 (6 sep 2012) under rubriken "An integrated Encyclopedia of DNA-elements in the Human Genome"   [Tillbaka till texten]

[2]  En nukleotid är en enskild "bokstav" i livets eget språk i DNA-molekylen    [Tillbaka till texten]