Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

November 2014

Det var säkert minst 20 år sedan nu. Jag stod i kopieringsrummet på gymnasieskolan där jag då undervisade, och i pappershögen bredvid maskinen låg en kvarglömd fotokopia. Jag kunde inte låta bli att behålla den. Så här såg den ut:

Ett antal år senare befann jag mig på en föreläsningsresa – vill minnas att det var i pingstkyrkan i Skövde – och visade då den här lilla berättelsen på overheadapparaten. Efteråt kom en dam fram och presenterade sig som mamma till pojken som skrivit den. Jag minns att jag senare fick ett mejl med medgivande att använda berättelsen, men tyvärr har jag glömt vad du heter. (Kanske läser du det här och känner igen dig - hör av dig igen i så fall, så lovar jag att ange dig som referens).

För jag tycker att berättelsen är så genial i sin rättframhet och med sitt humoristiska anslag – evolutionsteorin är en fantastisk historia från början till slut. En saga om vårt ursprung sorgligt nog upphöjd till bÃ¥de teori och odiskutabel sanning, i brist på bättre (givetvis materialistiska) alternativ.

Och – ännu sorgligare – av många troende (t ex Francis Collins) okritiskt och aningslöst adopterad till att vara Guds skapelsemetod.

Som H.C. Andersen skriver i sin berömda saga om Kejsarens nya kläder:

"- Men han har ju ingenting på sig! sade ett litet barn.

- Herre Gud, hör bara den oskyldiges röst! sade fadern; och den ene hviskade till den andre, hvad barnet hade sagt.

- Han har ingenting på sig, är det ett litet barn som säger; han har ingenting på sig!

- Han har ju ingenting på sig! ropade slutligen allt folket; och det kröp i kejsaren, ty han tyckte, att de hade rätt; men han tänkte som så: Nu måste jag hålla god min till processionens slut. Och så höll han sig ännu rakare, och kammarherrarne gingo och buro på släpet, som alls icke fans."

Ibland tycks det fordras ett barns eller - som i det här fallet - en ung students klara stämma för att vi ska vakna ur vår värld av illusioner!

PS! Om du vill skriva ut studentens berättelse så har du den i pdf-format här: Berättelsen i pdf-format DS!