Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

April 2016

Det är mitten av april, och jag är just hemkommen från en utbildningsresa tillsammans med ett sextiotal gymnasister till Krakow i Polen och koncentrations- och dödsslägret Auschwitz-Birkenau.

Det kommer att ta tid att smälta de intrycken.

Om det ens går.

Den ständiga frågan hos var och en som varit där är: "Hur kunde detta hända?". För en sak är klar – det krävdes någonting mer än bara en karismatisk ledare med liten mustasch och ett besviket folk.

Vad?

En devalverad och relativiserad människosyn!

Charles Darwin skriver mot slutet av sin bok "Människans härkomst" som publicerades 1871, tolv år efter hans mer kända "Om arternas uppkomst":

"Människan granskar med stor noggrannhet karaktären och stamtavlan hos sina hästar, boskap och hundar innan han låter dem para sig; men när det gäller sitt eget äktenskap är det sällan eller aldrig som han visar sådan omsorg."

Hans förslag till åtgärd var följande:

"Båda könen borde avstå från äktenskap om man i något markant avseende är skral till kropp eller sinne; men sådana förhoppningar är utopiska och kommer aldrig att ens delvis realiseras förrän ärftlighetens lagar är noggrant utforskade… Alla som verkar mot detta mål gör en välgärning".[1]

Några årtionden senare, runt 1910, publicerade den på sin tid välkände tyske zoologen och utvecklingsbiologen Ernst Haeckel sitt stamträd över mänsklighetens raser. Roten utgjordes av "Affenmenschen (apmänniskor) och allra högst uppe i toppen sträckte sig en stolt gren med etiketten "Indogermanen". Däremellan hade Haeckel placerat ut övriga människoraser, de med mörkare hudfärg långt ner i trädet.

Ett citat av Ernst Haeckel illustrerar hans människosyn:

"Klyftan mellan det tankfulla sinnet hos den civiliserade människan och vildens tanklösa djursjäl är enorm - större än klyftan som åtskiljer den senare från själen hos en hund". [2]

Haeckels böcker var enormt populära i Tyskland, såldes i hundratusentals exemplar och översattes till 25 språk. Det var många tyska barn och ungdomar som läste hans utläggningar om människans ursprung när de gick i skolan i början av förra seklet.

En del av dem hette Adolf.

Det är inget vanligt förnamn nu för tiden.

Vi vet alla varför.

Haeckels namnkunnighet bidrog till att sprida hans eugeniska idéer och ledde till att den nazistiska ideologin kom att accepteras utan större motstånd av de breda tyska folklagren. En entusiastisk lärjunge vid namn Wilhelm Bölsche skrev en biografi av Haeckel och försåg personligen Adolf Hitler med "direkt tillgång till de centrala idéerna i Haeckels sociala darwinism".[3]

Haeckel citerades flitigt i "Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie" [4]- Arkivet för ras- och samhällsbiologi, som publicerades mellan åren 1904 och 1944 och som blev den huvudsakliga kanalen för spridandet av eugeniska idéer och nazistisk pseudovetenskap, och sakta men säkert impregnerades en nation med rasistisk propaganda, "vetenskapligt" grundad på evolutionsteorin.

Så att evolutionära idéer bidrog till en devalverad människosyn som i sin tur ledde till 30- och 40-talets galenskaper i Europa måste anses ställt utom allt tvivel. Darwins teori, Haeckels åsikter och nazisternas argument och handlingar utgör en helt logisk och uppenbar händelsekedja.

En och annan som läser den här månadsreflektionen blir säkert upprörd över kopplingen mellan evolutionism och nazism. När jag deltog i en paneldebatt på Pedagogen för en del år sedan fick jag rent av den retoriska frågan om jag ansåg att man är nazist för att man tror på evolutionen. Självklart inte. Men en sak är klar - förnekar man evolutionismens betydelse för den människosyn som ledde till det Tredje Rikets gaskamrar så handlar det inte om någonting annat än historierevisionism.

Missförstå mig nu inte - detta har ingenting med frågan om evolutionsteorins trovärdighet som vetenskaplig modell att göra. Det är en helt separat fråga. Det här är inget moraliserande, bara ett resonemang kring orsak och verkan.

- Så hur kunde det hända?

Tack vare en demoniserad ledare, ett desillusionerat folk, en vetenskaplig idé som satte människovärdet på undantag och det ständiga judehatets 4000-åriga fula tryne.

Som trädet är, sådan blir frukten.

Minnestavla, Gestapomuséet i Krakow

[1]  Charles Darwin, Descent of Man 2.21 s 402-3   [Tillbaka till texten]


[2]  Ernst Haeckel, The Wonders of Life: A Popular Study of Biological philosophy (New York Harper & Brothers, 1905, s 390-91)   [Tillbaka till texten]


[3]  Daniel Gasman, The Scientific Origins of National Socialism, s 160   [Tillbaka till texten]


[4]  Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors, (New York, Basic Books, 1986) s 441, fotnot   [Tillbaka till texten]Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan