Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Juli 2016

Bildkälla: http://www.astro.uu.se/~ez/hephaistos/hephaistos.html

Som förmodligen ingen har lyckats undgå som besöker den här webbplatsen ibland, så tillhör jag den kategori av naturvetare som är kritiska till evolutionsteorin.

Under mina debatter[1] med evolutionsförespråkare har jag med åren ständigt fått bemöta föreställningen att evolutionsteorin är vetenskaplig medan evolutionskritik är ovetenskaplig. Det vore givetvis ett lättvindigt sätt att avfärda kritiken, om det nu hade varit sant.

Hur motiverar då materialister att skapelse- eller designteori skulle vara ovetenskaplig? Jo, menar man, därför att vi då för in en icke-observerbar Gud som ett främmande element i vetenskapen. Och det skulle i sig innebära slutet på den vetenskapliga metoden och fritt fram för resonemang i stil med: "Vi förstår inte hur det gick till – alltså var det Gud som gjorde det".

Vilket givetvis är rent nonsens. Den materialistiska världsåskådningen är ingen vetenskaplig slutsats, utan en vetenskaplig premiss. Och materialisterna bortser från att den absoluta majoriteten av de naturvetare som lade grunden till den moderna empiriska vetenskapen var bibeltroende kristna[2] som bars av en övertygelse om att en rationell Gud skapat ett rationellt universum möjligt att förstå, och som samme Gud dessutom ville att vi skulle utforska för att hans storhet skulle bli än mer uppenbar.

Det påstådda problemet med att Gud inte är synlig är också irrelevant, eftersom forskningen regelmässigt arbetar med sådana storheter utan att det för den sakens skull anses problematiskt. Kvantfysiken räknar t ex med 11 dimensioner, varav vi kan observera och begripa fyra (tre rumsdimensioner och tid) medan övriga sju är omöjliga att föreställa sig annat än i termer av matematiska symboler.

Och det välkända SETI-institutet[3] bedriver forskning med målet att få kontakt med utomjordiska intelligenser som man förväntar sig existerar någonstans därute i universum. Är utomjordingar observerbara? Knappast. Anses SETI-projektet därmed som ovetenskapligt? Definitivt inte, man åtnjuter tvärtom NASA:s fulla support.

Men, invänder säkert någon, Gud är väl ändå något helt annat än en liten grön gubbe nånstans borta på en exoplanet[4]?!

Det tål faktiskt att diskuteras om man ska tro företrädarna för projektet Hephaistos vid institutionen för Astronomi och Rymdfysik vid Uppsala universitet. Läser man på projektets webbsida och länkar inser man snart att det numera uppenbarligen anses helt inom ramarna för naturvetenskaplig verksamhet att kalkylera med existensen av utomjordiska intelligenser med förmåga att t.o.m. manipulera "hela galaxer" [5].

Kopplingen mellan en intelligens med makt att påverka hela galaxer och en gud är väl inte helt långsökt, kan man tycka. Säkerligen är det just därför som projektet blivit uppkallat efter en av de grekiska gudarna (lägg märke till "gudabilden" i projektets logotype överst på den här sidan).

Slutsatsen blir att det numera är grönt ljus för att inom ramen för etablerad vetenskap kalkylera med förekomsten av för oss icke-observerbara superintelligenta rymdvarelser med förmågan att påverka hela galaxer.

Innebär nu detta att nästa steg blir att erkänna universums Skapare som en tänkbar orsak till världen och livets mångfald?

Knappast. Och anledningen till det lovar jag att återkomma till.

[1]  Jag har debatterat med bl.a. professor Dan Larhammar, Uppsala universitet och Lars Johan Erkell, Göteborgs universitet. Det mesta finns dokumenterat under Skapelsefliken .    [Tillbaka till texten]


[2]  Brahe, Kepler, Boyle, Maxwell, Newton, Herschel, Linné, Euler, Cuvier, Faraday, och Galilei för att nämna några…   [Tillbaka till texten]


[3]  SETI står för Search for Extraterrestrial Intelligence (Sökande efter Utomjordisk Intelligens).   [Tillbaka till texten]


[4]  En exoplanet är en planet som är belägen utanför vårt eget solsystem.    [Tillbaka till texten]


[5]  Se artikeln från New Scientist.   [Tillbaka till texten]Copyright © 2021 Göran Schmidt
Template design by Andreas Viklund
Tillbaka till startsidan